Gohebiaeth


Noson Rieni Blwyddyn 7
Dydd Gwener, 26 Mai 2017

Gwybodaeth am noson rieni'r ysgol mis nesaf.

Ffurflen Enwebu Rhiant Lywodraethwr Mai 2017
Dydd Gwener, 28 Ebrill 2017

Mae yna un lle gwag fel rhiant-lywodraethwyr ar fwrdd llywodraethol yr ysgol ac mae'n ofynnol ei lenwi drwy etholiad.

Mae gan riant i ddisgbl yn yr ysgol yr hawl i sefyll fel ymgeisydd ac i bleidleisio mewn etholiad rhiant-lywodraethwr.

Gwahoddwn enwebiadau ar gyfer y sedd wag hon. Dylid dychwelyd unrhyw enwebiadau i'r ysgol erbyn 4 o'r gloch y prynhawn, dydd Llun, 15fed o Fai 2017 os gwelwch yn dda.

Os hoffech unrhyw fanylion neu wybodaeth am rol rhiant-lywodraethwyr, peidiwch oedi rhag cysylltu a Miss Glesni Roberts, Clerc i'r Llywodraethwyr yma yn yr ysgol am ragor o fanylion.

Noson Bingo Ysgol Morgan Llwyd
Dydd Mawrth, 28 Mawrth 2017

Ar gyfer y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon - Dewch yn llu!

Ffair Nadolig
Dydd Mercher, 16 Rhagfyr 2015

Mae ffair Nadolig yr ysgol yfory, dydd Iau, 17eg o Ragfyr.

Plant Mewn Angen 2015
Dydd Iau, 5 Tachwedd 2015

Gwelwch y poster hwn am fanylion deuddydd o godi arian at Blant Mewn Angen wythnos nesaf.

Ffurflen Enwebu Rhiant Lywodraethwr
Dydd Llun, 5 Hydref 2015

Mae dau le gwag fel rhiant-lywodraethwr ar fwrdd llywodraethol yr ysgol ac mae'n ofynnol eu llenwi drwy etholiad.

Mae gan rhiant i ddisgybl yn yr ysgol yr hawl i sefyll fel ymgeisydd ac i bleidleisio mewn etholiad rhiant-lywodraethwr.

Gwahoddwn enwebiadau ar gyfer y seddi weigion hyn. Dylid dychwelyd unrhyw enwebiadau i’r ysgol erbyn 4 o'r gloch y prynhawn, dydd Llun, 12fed o Hydref 2015, os gwelwch yn dda.

Os hoffech unrhyw fanylion neu wybodaeth am rôl rhiant-lywodraethwyr, peidiwch oedi rhag cysylltu â Mr Aled Powell, Clerc i'r Llywodraethwyr, yma yn yr ysgol am ragor o fanylion.

Swyddog Datblygu Rygbi
Dydd Llun, 15 Mehefin 2015

Mae Ysgol Morgan Llwyd yn edrych am unigolyn profiadol a brwdfrydig ar gyfer rôl newydd sbon fel Swyddog Datblygu Rygbi, mewn cydweithrediad ag Undeb Rygbi Cymru.

>> Ffurflen Gais

Cyflenwr Gwisgoedd Chwaraeon
Dydd Mercher, 3 Mehefin 2015

Dyma fanylion cyflenwr gwisgoedd chwaraeon Ysgol Morgan Llwyd.

Bingo'r Pasg!
Dydd Mercher, 25 Mawrth 2015

Bingo'r Pasg.

Gwybodaeth am gludiant ysgol
Dydd Mercher, 18 Mawrth 2015

Gwybodaeth gan y Sir am gludiant ysgol.

Prosbectws

Prosbectws Diweddaraf Ysgol Morgan Llwyd

Newyddion

Y newyddion diweddaraf o Ysgol Morgan Llwyd
Newyddion >

Dogfennau

Visit the documents centre for in depth information about the school
Dogfennau >

Gohebiaeth

Gohebiaeth Ysgol Morgan Llwyd gyda rhieni
Gohebiaeth >

Ein Hysgol Ni

Staff Ysgol Morgan Llwyd
Ein Hysgol Ni >

Calendr

Calendr Digwyddiadau Ysgol Morgan Llwyd
Calendr >

@ysgolmorganllwyd

Cliciwch ar y botwn isod i ddilyn yr ysgol ar trydar