Gohebiaeth


Cyflwyniad Blwyddyn 10
Dydd Mercher, 8 Tachwedd 2017

Dyma wahoddiad ar gyfer rhieni a disgyblion blwyddyn 10.

Rhiant Lywodraethwr
Dydd Mawrth, 7 Tachwedd 2017

Mae un swydd wag fel Rhiant Lywodraethwr ar Fwrdd Llywodraethwyr yr ysgol ar hyn o bryd. Gwahoddwn enwebiadau ar gyfer y sedd wag. Dylid dychwelyd unrhyw enwebiadau i'r ysgol cyn 4 o'r gloch, dydd Llun, 13eg o Dachwedd, 2017. Bydd enwebiadau a ddaw i law ar ol y dyddiad ac amser hwn yn annilys.

Disco ar gyfer Blwyddyn 7
Dydd Mercher, 27 Medi 2017

Mae'r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon wedi trefnu disco. Manylion yn y poster!

Noson Agored Blwyddyn 6
Dydd Llun, 25 Medi 2017

Croeso cynnes i bawb!

Ar gyfer rhieni Blwyddyn 13
Dydd Llun, 25 Medi 2017

Hysbysiad gan yr ysgol.

Sesiwn Adolygu
Dydd Llun, 19 Mehefin 2017

Sesiwn adolygu 20.06.17.

Gwaith Celf
Dydd Llun, 19 Mehefin 2017

Casgliad o waith lefel A a lefel AS. Mae gennym ddisgyblion talentog iawn yn yr ysgol!

Adolygu Mathemateg - Blwyddyn 11
Dydd Gwener, 16 Mehefin 2017

Cliciwch am fwy o wybodaeth.

Sesiwn Adolygu 16.06.17
Dydd Iau, 15 Mehefin 2017

Gwybodaeth am y sesiwn adolygu mathemateg ar gyfer blwyddyn 11.

Sesiwn Adolygu Mathemateg TGAU
Dydd Gwener, 9 Mehefin 2017

Ar gyfer blwyddyn 11.

Prosbectws

Prosbectws Diweddaraf Ysgol Morgan Llwyd

Newyddion

Y newyddion diweddaraf o Ysgol Morgan Llwyd
Newyddion >

Dogfennau

Visit the documents centre for in depth information about the school
Dogfennau >

Gohebiaeth

Gohebiaeth Ysgol Morgan Llwyd gyda rhieni
Gohebiaeth >

Ein Hysgol Ni

Staff Ysgol Morgan Llwyd
Ein Hysgol Ni >

Calendr

Calendr Digwyddiadau Ysgol Morgan Llwyd
Calendr >

@ysgolmorganllwyd

Cliciwch ar y botwn isod i ddilyn yr ysgol ar trydar