Gohebiaeth


Rhiant Lywodraethwr
Dydd Mawrth, 7 Tachwedd 2017

Mae un swydd wag fel Rhiant Lywodraethwr ar Fwrdd Llywodraethwyr yr ysgol ar hyn o bryd. Gwahoddwn enwebiadau ar gyfer y sedd wag. Dylid dychwelyd unrhyw enwebiadau i'r ysgol cyn 4 o'r gloch, dydd Llun, 13eg o Dachwedd, 2017. Bydd enwebiadau a ddaw i law ar ol y dyddiad ac amser hwn yn annilys.

Noson Agored Blwyddyn 6
Dydd Llun, 25 Medi 2017

Croeso cynnes i bawb!

Ar gyfer rhieni Blwyddyn 13
Dydd Llun, 25 Medi 2017

Hysbysiad gan yr ysgol.

Trip Cymraeg Blwyddyn 9
Dydd Gwener, 9 Mehefin 2017

Lluniau a gwybodaeth diddorol o'r trip.

Sesiynau Adolygu Mathemateg
Dydd Mawrth, 6 Mehefin 2017

Gwybodaeth ynglyn a sesiynau dydd Gwener 9.6.17.

Sesiynau Adolygu Mathemateg
Dydd Mawrth, 6 Mehefin 2017

Cliciwch ar y ddogfen am wybodaeth ynglyn a dydd Iau 8.6.17.

Sesiynau Adolygu Mathemateg Yfory 7.6.17
Dydd Mawrth, 6 Mehefin 2017

Cliciwch ar y ddogfen am wybodaeth ynglyn a sesiynau adolygu yfory 7.6.17.

Noson Rieni Blwyddyn 7
Dydd Gwener, 26 Mai 2017

Gwybodaeth am noson rieni'r ysgol mis nesaf.

Ffurflen Enwebu Rhiant Lywodraethwr Mai 2017
Dydd Gwener, 28 Ebrill 2017

Mae yna un lle gwag fel rhiant-lywodraethwyr ar fwrdd llywodraethol yr ysgol ac mae'n ofynnol ei lenwi drwy etholiad.

Mae gan riant i ddisgbl yn yr ysgol yr hawl i sefyll fel ymgeisydd ac i bleidleisio mewn etholiad rhiant-lywodraethwr.

Gwahoddwn enwebiadau ar gyfer y sedd wag hon. Dylid dychwelyd unrhyw enwebiadau i'r ysgol erbyn 4 o'r gloch y prynhawn, dydd Llun, 15fed o Fai 2017 os gwelwch yn dda.

Os hoffech unrhyw fanylion neu wybodaeth am rol rhiant-lywodraethwyr, peidiwch oedi rhag cysylltu a Miss Glesni Roberts, Clerc i'r Llywodraethwyr yma yn yr ysgol am ragor o fanylion.

Noson Bingo Ysgol Morgan Llwyd
Dydd Mawrth, 28 Mawrth 2017

Ar gyfer y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon - Dewch yn llu!

Prosbectws

Prosbectws Diweddaraf Ysgol Morgan Llwyd

Newyddion

Y newyddion diweddaraf o Ysgol Morgan Llwyd
Newyddion >

Dogfennau

Visit the documents centre for in depth information about the school
Dogfennau >

Gohebiaeth

Gohebiaeth Ysgol Morgan Llwyd gyda rhieni
Gohebiaeth >

Ein Hysgol Ni

Staff Ysgol Morgan Llwyd
Ein Hysgol Ni >

Calendr

Calendr Digwyddiadau Ysgol Morgan Llwyd
Calendr >

@ysgolmorganllwyd

Cliciwch ar y botwn isod i ddilyn yr ysgol ar trydar