Dogfennau


Ffurflen Rhiant Lywodraethwr - 2019
Dydd Gwener, 18 Ionawr 2019

Mae yna un lle gwag fel rhiant-lywodraethwyr ar fwrdd llywodraethol yr ysgol ac mae'n ofynnol ei lenwi drwy etholiad.

Mae gan riant i ddisgybl yn yr ysgol yr hawl i sefyll fel ymgeisydd ac i bleidleisio mewn etholiad rhiant-lywodraethwr.

Gwahoddwn enwebiadau ar gyfer y sedd wag hon.  Dylid dychwelyd unrhyw enwebiadau i'r ysgol cyn 4 o'r gloch, dydd Llun, 28ain o Ionawr 2019 os gwelwch yn dda.

 

Dyddiadau Tymor 2018-2019
Dydd Mawrth, 23 Hydref 2018

Dyddiadau'r tymor.

Polisi Bwlio
Dydd Gwener, 19 Hydref 2018

Polisi Bwlio

Polisi Disgyblaeth
Dydd Gwener, 19 Hydref 2018

Polisi Disgyblaeth.

Trip i SportCity
Dydd Llun, 20 Tachwedd 2017

Adroddiad gan Mrs Mari Hughes.

Polisi Diogelu
Dydd Llun, 23 Hydref 2017

Polisi Diogelu

Polisi Amddiffyn Plant
Dydd Llun, 23 Hydref 2017

Polisi Amddiffyn Plant

Neges Bwysig am Ddiogelwch Ar-Lein
Dydd Iau, 6 Gorffennaf 2017

Cliciwch ar y ddogfen am fwy o wybodaeth.

Ffurflen Gwyn
Dydd Gwener, 26 Mai 2017

Ffurflen Ddwyieithog.

Trip Hanes
Dydd Llun, 22 Mai 2017

Trip i'r Somme // Ypres

Prosbectws

Prosbectws Diweddaraf Ysgol Morgan Llwyd

Newyddion

Y newyddion diweddaraf o Ysgol Morgan Llwyd
Newyddion >

Dogfennau

Visit the documents centre for in depth information about the school
Dogfennau >

Gohebiaeth

Gohebiaeth Ysgol Morgan Llwyd gyda rhieni
Gohebiaeth >

Ein Hysgol Ni

Staff Ysgol Morgan Llwyd
Ein Hysgol Ni >

Calendr

Calendr Digwyddiadau Ysgol Morgan Llwyd
Calendr >

@ysgolmorganllwyd

Cliciwch ar y botwn isod i ddilyn yr ysgol ar trydar