Dogfennau


Gwisg Ysgol
Dydd Mercher, 19 Gorffennaf 2017

Rhieni / gwarcheidwad i arwyddo'r gwaelod a'i ddychwelyd erbyn y 8fed o Fedi os gwelwch yn dda.

Neges Bwysig am Ddiogelwch Ar-Lein
Dydd Iau, 6 Gorffennaf 2017

Cliciwch ar y ddogfen am fwy o wybodaeth.

Ffurflen Gwyn
Dydd Gwener, 26 Mai 2017

Ffurflen Ddwyieithog.

Trip Hanes
Dydd Llun, 22 Mai 2017

Trip i'r Somme // Ypres

Profion Adnabod Gwibwyr
Dydd Llun, 14 Tachwedd 2016

Profion Adnabod Gwibwyr Beicio Cymru

Trip Wimbeldon gan Megan Jones
Dydd Mawrth, 12 Gorffennaf 2016

Atgofion Megan Jones o drip Wimbledon. 

Prospectws Ysgol
Dydd Iau, 3 Mawrth 2016

Prospectws Ysgol Morgan Llwyd 2015-16

Hysbysiadau Cosb Benodedig
Dydd Mawrth, 5 Ionawr 2016

Er gwybodaeth i rieni, dyma Hysbysiadau Cosb Benodedig Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar gyfer absenoldeb anawdurdodedig o’r ysgol.

Llwyddiannau Chwaraeon, Hydref 2015
Dydd Mercher, 16 Rhagfyr 2015

Dyma grynodeb o lwyddiannau ein disgyblion yn eu gwahanol chwaraeon yn ddiweddar.

Adroddiad Blynyddol 2014-15
Dydd Gwener, 6 Tachwedd 2015

Adroddiad Blynyddol y Corff Llywodraethu

Prosbectws

Prosbectws Diweddaraf Ysgol Morgan Llwyd

Newyddion

Y newyddion diweddaraf o Ysgol Morgan Llwyd
Newyddion >

Dogfennau

Visit the documents centre for in depth information about the school
Dogfennau >

Gohebiaeth

Gohebiaeth Ysgol Morgan Llwyd gyda rhieni
Gohebiaeth >

Ein Hysgol Ni

Staff Ysgol Morgan Llwyd
Ein Hysgol Ni >

Calendr

Calendr Digwyddiadau Ysgol Morgan Llwyd
Calendr >

@ysgolmorganllwyd

Cliciwch ar y botwn isod i ddilyn yr ysgol ar trydar