Newyddion


Dydd Mawrth, 17 Gorffennaf 2018

Gwasanaeth Dathlu Llwyddiant - Haf 2018

Cynhaliwyd Gwasanaeth Dathlu Llwyddiant Haf 2018 ddoe. Cyflwynwyd Tystysgrif i'r rhai sydd wedi sicrhau presenoldeb 100% yn ystod y flwyddyn (dros 40).

Gwobrau -

Gwobr pynciol i'r disgybl a'r cyrhaeddiad uchaf yn y flwyddyn.

Gwobr Clod arbennig i dros 50 o ddisgyblion oedd wedi derbyn canmoliaeth arbennig gan 5 neu fwy o'u hathrawon.

Diolch i'r Penaethiaid Blwyddyn am eu gwaith.


Mwy O Newyddion...

Gwasanaeth Dathlu Llwyddiant - Haf 2018
Noson Wobrwyo CA4 a 5
Gweithdy ym Mhrifysgol Bangor
Mabolgampau Ysgol
Cics Cymru
Gweithdy 'Talk the Talk' Blwyddyn 10
Llwyddiant Rygbi
Elan Catrin Parry - Blwyddyn 10
Codi Arian
Cystadleuaeth Cogurdd yr Urdd

Prosbectws

Prosbectws Diweddaraf Ysgol Morgan Llwyd

Newyddion

Y newyddion diweddaraf o Ysgol Morgan Llwyd
Newyddion >

Dogfennau

Visit the documents centre for in depth information about the school
Dogfennau >

Gohebiaeth

Gohebiaeth Ysgol Morgan Llwyd gyda rhieni
Gohebiaeth >

Ein Hysgol Ni

Staff Ysgol Morgan Llwyd
Ein Hysgol Ni >

Calendr

Calendr Digwyddiadau Ysgol Morgan Llwyd
Calendr >

@ysgolmorganllwyd

Cliciwch ar y botwn isod i ddilyn yr ysgol ar trydar