Newyddion


Dydd Mercher, 19 Medi 2018

Llwyddiant Pel-Droed

Llongyfarchiadau mawr i George Walters 10C ac i'n cyn-ddisgybl, Jacob Edwards, am gael eu dewis i chwarae pel-droed i Gymru yn erbyn Moldova wythnos nesaf. Dymuniadau da i chi!


Mwy O Newyddion...

Llwyddiant Pel-Droed
Noson Agored Blwyddyn 6
Ffug Arholiadau Blwyddyn 11
Gwasanaeth Dathlu Llwyddiant - Haf 2018
Noson Wobrwyo CA4 a 5
Gweithdy ym Mhrifysgol Bangor
Mabolgampau Ysgol
Cics Cymru
Gweithdy 'Talk the Talk' Blwyddyn 10
Llwyddiant Rygbi

Prosbectws

Prosbectws Diweddaraf Ysgol Morgan Llwyd

Newyddion

Y newyddion diweddaraf o Ysgol Morgan Llwyd
Newyddion >

Dogfennau

Visit the documents centre for in depth information about the school
Dogfennau >

Gohebiaeth

Gohebiaeth Ysgol Morgan Llwyd gyda rhieni
Gohebiaeth >

Ein Hysgol Ni

Staff Ysgol Morgan Llwyd
Ein Hysgol Ni >

Calendr

Calendr Digwyddiadau Ysgol Morgan Llwyd
Calendr >

@ysgolmorganllwyd

Cliciwch ar y botwn isod i ddilyn yr ysgol ar trydar