Newyddion


Dydd Gwener, 17 Tachwedd 2017

Cystadleuaeth Blwyddyn 9

Cafodd disgyblion blwyddyn 9 y cyfle i fod yn greadigol yn y sialens effeithlonrwydd ynni gan Nest Cymru, Gyrfa Cymru a BITC Cymru yn ddiweddar. Mewn timau, y bwriad oedd creu a datblygu cynnyrch prototeip newydd o yni effeithlon a chyffrous. Mae'r tim llwyddiannus yn cynrychioli Ysgol Morgan Llwyd yng ngystadleuaeth Nest Cymru yn erbyn ysgolion eraill yn y wlad yn Ionawr 2018. Da iawn chi!


Mwy O Newyddion...

Cystadleuaeth Blwyddyn 9
Plant Mewn Angen
Cystadleuaeth Cadets
Tymor Newydd
Cyflwyniad gan Fyfyrwyr Meddyginiaeth
Trip Blwyddyn 7 i Lan-llyn
Gwobr Nuffield
Taith i Batagonia
Cyngor yr Ysgol 2017
Trip Drama

Prosbectws

Prosbectws Diweddaraf Ysgol Morgan Llwyd

Newyddion

Y newyddion diweddaraf o Ysgol Morgan Llwyd
Newyddion >

Dogfennau

Visit the documents centre for in depth information about the school
Dogfennau >

Gohebiaeth

Gohebiaeth Ysgol Morgan Llwyd gyda rhieni
Gohebiaeth >

Ein Hysgol Ni

Staff Ysgol Morgan Llwyd
Ein Hysgol Ni >

Calendr

Calendr Digwyddiadau Ysgol Morgan Llwyd
Calendr >

@ysgolmorganllwyd

Cliciwch ar y botwn isod i ddilyn yr ysgol ar trydar