Newyddion


Dydd Iau, 4 Ebrill 2019

Taith yr Iaith

Diolch o galon i Llion Williams o'r cwmni 'Mewn Cymeriad' am berfformiad Taith yr Iaith anhygoel ddoe. Cyflwynodd ychydig o hanes yr iaith Gymraeg trwy weithgareddau rhyngweithiol a mwynhaodd y plant yn fawr.


Mwy O Newyddion...

Taith yr Iaith
Cystadleuaeth Peirianneg
Trac 11-24
Canslo Noson Tapas a Gwin CRhA
Noson Rieni'r 6ed
Ymweliad ag Ysgol Gelf a Dylunio Gogledd Cymru
Cystadleuaeth Roboteg Lego
Cystadleuaeth Roboteg Lego
Gwasanaeth Nadolig
Diwrnod Siwmper Nadolig

Prosbectws

Prosbectws Diweddaraf Ysgol Morgan Llwyd

Newyddion

Y newyddion diweddaraf o Ysgol Morgan Llwyd
Newyddion >

Dogfennau

Visit the documents centre for in depth information about the school
Dogfennau >

Gohebiaeth

Gohebiaeth Ysgol Morgan Llwyd gyda rhieni
Gohebiaeth >

Ein Hysgol Ni

Staff Ysgol Morgan Llwyd
Ein Hysgol Ni >

Calendr

Calendr Digwyddiadau Ysgol Morgan Llwyd
Calendr >

@ysgolmorganllwyd

Cliciwch ar y botwn isod i ddilyn yr ysgol ar trydar