Newyddion


Dydd Iau, 20 Gorffennaf 2017

Sioe Dalent

Ar ddydd Mawrth y 18fed o Orffennaf, cynhaliwyd sioe dalent o'r enw 'Mogi S'gan Dalent!', sioe sydd yn debyg i 'Britain's Got Talent'.  Roedd yn gyfle i'r disgyblion ddangos eu doniau cudd ac ennill gwobrau ar y diwedd.

Dyma'r canlyniadau:

Enillydd y diwrnod: Archie Kelly o flwyddyn 7

Ail: Band Blwyddyn 10 Dylan Williams, Owen Lewis a Sion Meredith  

Trydydd: Ifan Owen o flwyddyn 8

Y llys buddugol oedd...

Erddig!

Da iawn chi a diolch i Mrs Hughes a Miss Ellis am drefnu!


Mwy O Newyddion...

Sioe Dalent
Cystadleuaeth Cwpan/Plât Athletau Ysgolion Cymru
Eisteddfod Llangollen 2017
Arholiad Arlwyo Blwyddyn 10
Blwyddyn 6 yng Nglan llyn
Wythnos Trochi Blwyddyn 6
Trip Hanes
Noson Wobrwyo Cyfnod Allweddol 4 a 5
Diwrnod Gadael Blwyddyn 11
Mabolgampau 2017

Prosbectws

Prosbectws Diweddaraf Ysgol Morgan Llwyd

Newyddion

Y newyddion diweddaraf o Ysgol Morgan Llwyd
Newyddion >

Dogfennau

Visit the documents centre for in depth information about the school
Dogfennau >

Gohebiaeth

Gohebiaeth Ysgol Morgan Llwyd gyda rhieni
Gohebiaeth >

Ein Hysgol Ni

Staff Ysgol Morgan Llwyd
Ein Hysgol Ni >

Calendr

Calendr Digwyddiadau Ysgol Morgan Llwyd
Calendr >

@ysgolmorganllwyd

Cliciwch ar y botwn isod i ddilyn yr ysgol ar trydar