Newyddion


Dydd Mercher, 16 Mai 2018

Elan Catrin Parry - Blwyddyn 10

Ymddangosodd Elan ar y rhaglen 'This Time Next Year' ar ITV neithiwr gyda'r cyflwynydd Davina McCall. Mae'r rhaglen yn ffilmio pobl yn gosod amserlen 12 mis i'w hunain i drawsnewid eu bywydau a chyflawni eu breuddwydion. Blwyddyn yn ol, cafodd Elan ei gweld yn canu yn rownd derfynol Eisteddfod Ynys Mon gan gwmni mawr 'Decca', ac felly penderfynodd ei bod eisiau gwneud ei halbwm cyntaf.

Erbyn diwedd y rhaglen, sy'n neidio blwyddyn ymlaen ac yn datgelu os ydynt wedi cyflawni eu nod neu beidio, datgelodd Elan ei bod wedi llofnodi cytundeb recordio gyda 'Decca Records'. Y tro diwethaf i gantores o Gymru gael cytundeb oedd Katherine Jenkins yn ol yn 2003.

Heddiw, mae Elan yn rhyddhau ei sengl gyntaf, Anfonaf Angel, gydag albwm i'w ddilyn yn ddiweddarach eleni. Bydd Elan yn perfformio perfformiad i ddathlu yng nghanolfan gelfyddydau newydd Wrecsam, Ty Pawb, ddydd Gwener y 18fed o Fai am 5 o'r gloch. Llongyfarchiadau mawr i ti Elan!


Mwy O Newyddion...

Elan Catrin Parry - Blwyddyn 10
Codi Arian
Cystadleuaeth Cogurdd yr Urdd
Taekwondo
Blue Genes
Pas Bws
Sesiynau Adolygu Blwyddyn 11
Prosiect Ffenics
Bingo Pasg
Carfan RGC Dwyrain

Prosbectws

Prosbectws Diweddaraf Ysgol Morgan Llwyd

Newyddion

Y newyddion diweddaraf o Ysgol Morgan Llwyd
Newyddion >

Dogfennau

Visit the documents centre for in depth information about the school
Dogfennau >

Gohebiaeth

Gohebiaeth Ysgol Morgan Llwyd gyda rhieni
Gohebiaeth >

Ein Hysgol Ni

Staff Ysgol Morgan Llwyd
Ein Hysgol Ni >

Calendr

Calendr Digwyddiadau Ysgol Morgan Llwyd
Calendr >

@ysgolmorganllwyd

Cliciwch ar y botwn isod i ddilyn yr ysgol ar trydar