Newyddion


Dydd Mercher, 10 Hydref 2018

Taith Ysgol

Aeth disgyblion blwyddyn 10 ar daith i Safle Rali GB ger Ffactri Toyota, Glannau Dyfrdwy yn ddiweddar. Aethant o amgylch ffactri Toyota, y safle gwasanaethu ceir a phabell addysgiadol y digwyddiad.


Mwy O Newyddion...

Taith Ysgol
Cyngor yr Ysgol 2018-2019
Bore Coffi Macmillan
Bore Coffi Macmillan
Llwyddiant Athletau
Llwyddiant Pel-Droed
Noson Agored Blwyddyn 6
Ffug Arholiadau Blwyddyn 11
Gwasanaeth Dathlu Llwyddiant - Haf 2018
Noson Wobrwyo CA4 a 5

Prosbectws

Prosbectws Diweddaraf Ysgol Morgan Llwyd

Newyddion

Y newyddion diweddaraf o Ysgol Morgan Llwyd
Newyddion >

Dogfennau

Visit the documents centre for in depth information about the school
Dogfennau >

Gohebiaeth

Gohebiaeth Ysgol Morgan Llwyd gyda rhieni
Gohebiaeth >

Ein Hysgol Ni

Staff Ysgol Morgan Llwyd
Ein Hysgol Ni >

Calendr

Calendr Digwyddiadau Ysgol Morgan Llwyd
Calendr >

@ysgolmorganllwyd

Cliciwch ar y botwn isod i ddilyn yr ysgol ar trydar