Newyddion


Dydd Iau, 13 Rhagfyr 2018

Gwasanaeth Nadolig

Cynhelir Gwasanaeth Nadolig yr ysgol yn Eglwys Gresffordd nos Fawrth nesaf, 18fed o Ragfyr am 7y.h. Croeso cynnes iawn i chi gyd!

 


Mwy O Newyddion...

Gwasanaeth Nadolig
Diwrnod Siwmper Nadolig
Plant Mewn Angen
Taith i'r Eidal
Taith Ysgol
Cyngor yr Ysgol 2018-2019
Bore Coffi Macmillan
Bore Coffi Macmillan
Llwyddiant Athletau
Llwyddiant Pel-Droed

Prosbectws

Prosbectws Diweddaraf Ysgol Morgan Llwyd

Newyddion

Y newyddion diweddaraf o Ysgol Morgan Llwyd
Newyddion >

Dogfennau

Visit the documents centre for in depth information about the school
Dogfennau >

Gohebiaeth

Gohebiaeth Ysgol Morgan Llwyd gyda rhieni
Gohebiaeth >

Ein Hysgol Ni

Staff Ysgol Morgan Llwyd
Ein Hysgol Ni >

Calendr

Calendr Digwyddiadau Ysgol Morgan Llwyd
Calendr >

@ysgolmorganllwyd

Cliciwch ar y botwn isod i ddilyn yr ysgol ar trydar