Ein Hysgol Ni


Staff Ysgol Morgan Llwyd

Dirprwy Bennaeth – Miss Eleri Lewis

Penaethiaid Cynorthwyol

Mrs Heddus Blackwell (Cyfnod Allweddol 3)
Mr Iwan Ellis (Cyfnod Allweddol 4)
Miss Einir Lois Jones (Cyfnod Allweddol 5)
Miss Elen Williams (Cydlynydd Anghenion Addysgol Atodol)

Penaethiaid Blwyddyn

Miss Eurgain Owen – Blwyddyn 7
Mrs Meinir Shiel – Blwyddyn 8/9
Mr Sion Morris – Blwyddyn 8/9
Mr Trystan Derbyshire – Blwyddyn 10/11
Mr Aled Prichard Hughes – Blwyddyn 10/11
Miss Heledd Stanford – Blwyddyn 12 & 13
Mr Gareth Evans – Pennaeth Cynnal

Yr Adrannau

Y Gymraeg

Mrs Eurgain Hughes

Mrs Rhian Jones

Miss Ceri Jones

Miss Eurgain Owen

Miss Bethan Ellis
Mrs Heledd Stanford
Mrs Kelly Williams

Saesneg

Ms Catherine Rogers

Mr Rhodri Jones

Miss Gemma Williams
Miss Nia Robertson

Mathemateg

Mr Gwyn Jacks

Mr Wyn Jones

Mrs Catherine Andrew

Ms Mary Jones
Miss Lowri Morgan
Mrs Elen Haf Williams


Gwyddoniaeth

Ms Ellen Lloyd

Mr Richard Jones

Mr Dyfed Meredith

Mr Aled Pemberton

Miss Danielle Catherall
Mr Chris Evans
Mrs Glena Parry
Mr Trystan Derbyshire

Addysg Grefyddol

Miss Einir Jones
Mrs Rebecca Ball

Daearyddiaeth

Miss Ffion Jones
Miss Lowri Jones

Hanes

Mr Ioan Jones

Mrs Nia Ellis
Mr Iwan Ellis

Ieithoedd Modern Tramor

Mrs Sian Davies Sparrow
Mrs Einir Wheldon Jones
Mrs Iola Roberts

Celf

Miss Leah Jones
Mrs Elliw Williams
Mr Sam Dodd

Cerddoriaeth

Mrs Ann Woodward

Drama

Mr Peter Davies

Astudiaethau Busnes

Mr Aled Jones

Seicoleg

Mr Christopher Evans

Astudiaethau Cyfryngau

Mr Geraint Phillips

Addysg Gorfforol

Mrs Mari Hughes

Mrs Rhiain Lloyd-Davies

Mr Sion Morris
Mr Josh Hughes

Dylunio a Thechnoleg

Mr Dylan Davies

Mrs Jessica Evans
Mr Aled Pritchard Hughes

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Mr Martin Japheth
Mr Geraint Phillips

Cynnal

Mr Gareth Evans
Miss Helen Mai Evans

Cymhorthwyr Addysgu

Mr Kieren Evans

Mrs Avril Smith

Miss Natalie Sear

Mrs Ann Roberts

Mrs Clare Hughes

Miss Heledd Ireland

Mrs Carys Lang

Mrs Ida Wycherley

Mrs Lynne James

Mrs Heulwen Thomas

Miss Eiri Jones

Mrs Sarah Jones

Miss Hannah Mullock

Anogwyr Dysgu

Mrs Nia Evans
Miss Emma Jones

Staff Atodol

Rheolwr Cyllid a Safle - Mrs Marie Nicholas
Cyfieithydd/Clerc i’r Llywodraethwyr/Swyddog Marchnata - Lois Jones
Llyfrgellydd - Mrs Mair Rowlands
Swyddog Arholiadau - Mrs Jane Jarvis

Swyddogion Gweinyddol

Mrs Nerys Gibbon

Mrs Bethan Hughes

Miss Nicole Marrubbi

Mrs Sioned Russell

Mr Iwan Harrison

Technegwyr

Mrs Sian Evans
Mr Andrew Evans
Mrs Heulwen Thomas

Gofalwyr

Mrs Anna Marie Evans
Mr John Hughes


Cogydd

Mrs Linda Burrows

Cyngor Ysgol

Cyngor Ysgol Morgan Llwyd – 2013/2014

Blwyddyn 7
Cleo Crompton 7B
Jack Williams 7A
Blwyddyn 8
Ania Jones 8B
Tom Kelsall 8G
Blwyddyn 9
Maisie Kelly 9A
Dafydd Bishop 9C
Blwyddyn 10
Megan Pritchard 10A
Domonic Bartley 10G
Blwyddyn 11
Tom Davies 11E
Kate Jones 11G
Blwyddyn 12
Sean Downes
Jac Harris
Blwyddyn 13
Caitlin Jauncey
Elen Taylor (Dirprwy)
Will Rosson
Elin Davies (Dirprwy)

Cynghorau Blwyddyn

Blwyddyn 7

Alun
Megan Hardy
Jack Williams
Bers
Morgan Price
Cleo Crompton
Dyfrdwy
Osian Davies
Megan Haf-Harris
Erddig
Elizabeth Mwale
Dylan Lynch
Gwenfro
Rhys Griffiths
Amy Farr
Cynrychiolwyr Blwyddyn – Cleo Crompton / Jack Williams

Blwyddyn 8

Bers
Ifan Oldfield
Ania Jones
Clywedog
Jac Hughes
Seren Evans
Dyfrdwy
Timothy Ellis
Ellie Williams
Erddig
Huw Jones
Elin Bartlett
Gwenfro
Tom Kelsall
Megan Jones
Cynrychiolwyr Blwyddyn – Ania Jones / Tom Kelsall

Blwyddyn 9

Alun
Maisie Kelly
Gareth Scott
Bers
Nathan Jones
Megan Humphreys
Clywedog
Abby Randles
Dafydd Bishop
Dyfrdwy
Cara Taylor
Alex Rowland
Erddig
Osian Morris
Catrin Williams
Gwenfro
Sioned Davies
Aran Kamil-Thomas
Cynrychiolwyr Blwyddyn – Maisie Kelly / Dafydd Bishop

Blwyddyn 10

Alun
Tom Kyffin
Megan Pritchard
Bers
Oliver Pluves
Heidi Williams-Jones
Clywedog
Callum Cross
Dexie Clutton
Dyfrdwy
Ethan Williams
Mared Harrison
Erddig
Kavan Raleigh
Jessica Roberts
Gwenfro
Domonic Bartley
Erin Roberts
Cynrychiolwyr Blwyddyn – Megan Pritchard / Domonic Bartley

Blwyddyn 11

Alun
Miriam Booth
Connor McKenna
Bers
Georgia Garret
Daniel Thorne
Clywedog
Callum Morris
Manon Emmanuel
Dyfrdwy
Lauren McKenry
Tomos Ellis
Erddig
Tom Davies
Megan Williams
Gwenfro
Lewys Rawlings
Kate Jones
Cynrychiolwyr Blwyddyn – Kate Jones / Tom Davies

Llywodraethwyr

Rhestr o Aelodau’r Bwrdd Llywodraethol

Pennaeth

Mr Carwyn M Davies

Pwyllgor Addysg Lleol

Cyngh Alun Jenkins

Mr David Subacchi
Mr Aled Roberts
Mr Rhodri Ll Davies

Rhieni Lywodraethwyr

Mrs Non Jones


Mr Peter Edward Jones


Dr Kathryn Ellis


Mr Dafydd Morris

Mrs Rachel Cupit

Mr Jeremy Salisbury

Athrawon Lywodraethwyr

Miss Eleri Lewis
Mr Trystan Derbyshire

Staff Ategol

Miss Emma Jones

Llywodraethwyr Cymunedol

Mr Euros Jones

Parch Trefor Jones Morris

Dr Godfrey Williams

Mrs Mary Griffiths
Mr Dyfed Thomas

Clerc i’r Llywodraethwyr

Lois Jones

Dylid anfon unrhyw ohebiaeth i’r llywodraethwyr trwy law yr ysgol.

Prosbectws

Prosbectws Diweddaraf Ysgol Morgan Llwyd

Newyddion

Y newyddion diweddaraf o Ysgol Morgan Llwyd
Newyddion >

Dogfennau

Visit the documents centre for in depth information about the school
Dogfennau >

Gohebiaeth

Gohebiaeth Ysgol Morgan Llwyd gyda rhieni
Gohebiaeth >

Ein Hysgol Ni

Staff Ysgol Morgan Llwyd
Ein Hysgol Ni >

Calendr

Calendr Digwyddiadau Ysgol Morgan Llwyd
Calendr >

@ysgolmorganllwyd

Cliciwch ar y botwn isod i ddilyn yr ysgol ar trydar